• E-Books
 • Applications
 • Layouts
 • Sketches
 • Wallpapers
 • Posters

Original War - Bazy w kampanii

Przechodząc kampanię, kolejno będziemy natrafiać na różne bazy nasze, lub wroga. Ten artykuł przedstawi rozmieszczenie najważniejszych baz danych nacji na mapie.

Bazy amerykańskie

Kliknij aby powiększyć
 1. Alpha
 2. Beta
 3. Gamma
 4. Delta
 5. Epsilon
 6. Kappa
 7. Omikron

Bazy rosyjskie

Kliknij aby powiększyć
 1. S. M. Kirov
 2. L. P. Beria
 3. V. I. Lenin
 4. V. A. Ovsyenko
 5. M. N. Tukhachevsky
 6. L. D. Trotsky
 7. A. I. Yegorov
 8. M. N. Ryutin
 9. Y. E. Yakir
 10. M. A. Budonny
 11. V. K. Bluekher

Bazy arabskie

Kliknij aby powiększyć
 1. New Kabul

Bazy Przymierza

Kliknij aby powiększyć
 1. Freedom

W grze znajdują się również mniejsze bazy, ale one nie są głównym celem w kampanii lub są jedynie tymczasowe.

Nazewnictwo baz

Każda z baz zależnie od narodu ma specyficzną nazwę związaną z daną nacją. Towarzyszy temu wzorzec:

Amerykanie - w przypadku nacji amerykańskiej, nazwy baz to nic innego jak litery alfabetu greckiego. Są to klasyczne litery greckie z nazewnictwem łacińskim (tj. Alpha, Beta, Gamma, Delta, itd.).

Rosjanie - u Rosjan do nazwania baz wykorzystano inicjały i nazwisk rosyjskich bohaterów stanu (np. S. M. Kirov [od: Sergei Mironovich Kirov], V. I. Lenin [od: Vladimir Ilyich Lenin]). Jest to bardzo często stosowany sposób nazywania baz wśród prawdziwych Rosjan, ma on na celu podkreślenie wielkich zasług danego bohatera, oraz pokazanie iż dana jednostka jest warta służyć pod jego imieniem.

Arabowie - ich bazy nazwane są tak, jak nazwane są jedne z ich największych miast. Np. nazwa New Kabul (Nowy Kabul) powstała od Kabulu w Afganistanie.

Przymierze - celem przymierza jest niesienie pokoju, oraz zapobiegnięcie dalszej wojnie. Jak i cele słuszne, tak i nazwy baz są zgodne z tą ideą. Przymierze nazywa swoje bazy angielskimi słowami głoszącymi ich wartości. Np. Freedom (z ang. Wolność).

Budowa bazy

Kliknij aby powiększyćBardzo często w misjach za cel mamy wybudowanie jakiejś bazy, która się stanie jedną z głównych baz sił danego narodu. Zauważyliście już pewnie w początkowych misjach, iż w dużych bazach nad składami widnieje jej nazwa. Po zniszczeniu tegoż właśnie składu, gdy misja nie ma wyznaczonego celu budowy bazy, zostanie ona uznana za przejętą/zniszczoną. Gdy w takim wypadku wybudujemy na tym samym miejscu skład, nie zostanie on już zaliczony jako skład/magazyn tej bazy.

W przypadku gdy mamy za cel wyznaczone zbudowanie bazy, musimy wybudować skład w wyznaczonym przez misję miejscu tak, aby została mu nadana nazwa bazy. W przeciwnym wypadku, gdy skład zostanie wybudowany w innym miejscu, nie zostanie on uznany za skład należący do tej bazy.

Do danej bazy może przynależeć tylko jeden skład. Gdy wybudujemy obok drugi, nie zostanie on uznany za skład należący do tej bazy.

Podział baz względem kampanii

W każdej z kampanii naszymi głównymi celami misji (czy to rozbudowy, pilnowania, czy ataków) będą poszczególne bazy. Poniżej jest przedstawiony spis obrazujący z jakimi bazami spotkamy się u danej nacji.

Kampania amerykańska:

 • Baza Amerykańska - Alpha
 • Baza Amerykańska - Gamma
 • Baza Amerykańska - Delta
 • Baza Amerykańska - Epsilon
 • Baza Amerykańska - Kappa
 • Baza Rosyjska - V. A. Ovsyenko
 • Baza Rosyjska - M. N. Tukhachevsky
 • Baza Przymierza - Freedom

Kampania rosyjska:

 • Baza Amerykańska - Beta
 • Baza Amerykańska - Omega
 • Baza Amerykańska - Epsilon
 • Baza Rosyjska - S. M. Kirov
 • Baza Rosyjska - L. P. Beria
 • Baza Rosyjska - V. I. Lenin
 • Baza Rosyjska - V. A. Ovsyenko
 • Baza Rosyjska - L. D. Trotsky
 • Baza Rosyjska - A. I. Yegorov
 • Baza Rosyjska - M. N. Ryutin
 • Baza Rosyjska - Y. E. Yakir
 • Baza Rosyjska - M. A. Budonny
 • Baza Rosyjska - V. K. Bluekher
 • Baza Arabska - New Kabul
 • Baza Przymierza - Freedom

Author: Daniel 'zoNE' Gabryś

Posted on 2008.07.28
Last updated on 2008.07.28

 • Windows Reg Tweaker Original War Encyclopaedia
 • Original War - Kurs Edytora
 • Leksykon pojęć bezpieczeństwa