• E-Books
 • Applications
 • Layouts
 • Sketches
 • Wallpapers
 • Posters

Original War - Budynki

Budynki techniczne

Skład
Magazyn
Skład, Magazyn - najważniejszy budynek w twojej bazie. Służy do przechowywania surowców: ropy, skrzynek oraz syberytu. Bez niego nie działają inne budynki w twojej bazie. Można tu szkolić inżynierów.
 • Obsada budynku: maksymalnie 6 postaci
 • Możliwość rozbudowy: Tak
 • Możliwość dobudowy: Nie
Laboratorium
Laboratorium - służy do opracowywania nowych technologii, obsługują je naukowcy których można tam szkolić.
 • Obsada budynku: maksymalnie 6 postaci
 • Możliwość rozbudowy: Tak
 • Możliwość dobudowy: Nie
Warsztat
Fabryka
Warsztat, Fabryka - służy do budowania oraz rozbierania pojazdów. Tutaj też uzbraja się wieżyczki w różnego rodzaju broń, np. karabin maszynowy.
 • Obsada budynku: maksymalnie 6 postaci.
 • Możliwość rozbudowy: Tak
 • Możliwość dobudowy: Tak (rozszerzenia fabryki)

Budynki zbrojeniowe

Zbrojownia
Koszary
Zbrojownia, Koszary - służy do obrony bazy. W jednym takim budynku mieści się sześciu ludzi którzy mogą z jego środka strzelać do wrogich jednostek. Służy też do przeszkalania ludzi na żołnierzy.
 • Obsada budynku: maksymalnie 6 postaci.
 • Możliwość rozbudowy: Tak.
 • Możliwość dobudowy: Nie.
Bunkier
Bunkier - podobnie jak koszary służy do obrony bazy, lecz mieści się w nim tylko jeden człowiek.
 • Obsada budynku: maksymalnie 1 postać.
 • Możliwość rozbudowy: Tak.
 • Możliwość dobudowy: Nie.
Ręczna wieżyczka
Ręczna wieżyczka - to rozbudowany bunkier. Mieści się w niej jeden człowiek lecz różni się od bunkra tym iż można na niej zamontować uzbrojenie, np. wyrzutnię rakiet.
 • Obsada budynku: maksymalnie 1 postać.
 • Możliwość rozbudowy: Tak.
 • Możliwość dobudowy: Tak (broń).
Automatyczna wieżyczka
Automatyczna wieżyczka - to samo co ręczna wieżyczka, tylko że sterowana komputerowo. Jest niedostępna dla nacji arabskiej.
 • Obsada budynku: maksymalnie 1 postać.
 • Możliwość rozbudowy: Nie.
 • Możliwość dobudowy: Tak (broń).

Budynki energetyczne

Szyby Naftowe
Kopalnia Syberytu
Szyby i Kopalnie - służą do wydobywania ropy i syberytu.
 • Obsada budynku: brak.
 • Możliwość rozbudowy: Nie.
 • Możliwość dobudowy: Nie.
Elektrownia słoneczna
Elektrownia na ropę
Elektrownia syberytowa
Elektrownie - są trzy typy elektrowni: słoneczne, które posiadają tylko amerykanie i arabowie; na ropę, zużywają one duże ilości ropy; oraz syberytowe, które mają dużą moc oraz są niewyczerpanym źródłem energii.
 • Obsada budynku: brak.
 • Możliwość rozbudowy: Nie.
 • Możliwość dobudowy: Nie.

Budynki specjalne

Teleport
Teleport - dostępny jedynie u Rosjan. Służy do przenoszenia obiektów np. pojazdów lub ludzi na duże odległości. Jego minus to to iż aby móc z niego korzystać jakiś naukowiec musi najpierw dojść i wyznaczyć miejsce docelowe teleportu.
 • Obsada budynku: brak.
 • Możliwość rozbudowy: Nie.
 • Możliwość dobudowy: Nie.
Wieża kontrolna
Wieża kontrolna - posiadają go jedynie Amerykanie. Za jego pomocą mechanicy mogą sterować kilkoma pojazdami na raz. Liczba prowadzonych przez nich pojazdów jest zależna od poziomu mechanika.
 • Obsada budynku: maksymalnie 3 postacie.
 • Możliwość rozbudowy: Nie.
 • Możliwość dobudowy: Nie.

Author: Daniel 'zoNE' Gabryś

Posted on 2005.05.15
Last updated on 2008.02.04

 • Windows Reg Tweaker Original War Encyclopaedia
 • Original War - Kurs Edytora
 • Leksykon pojęć bezpieczeństwa