• E-Books
  • Applications
  • Layouts
  • Sketches
  • Wallpapers
  • Posters

Original War - Zasoby

Zasoby to materiały wykorzystywane do budowy różnego rodzaju uzbrojenia, budynków, oraz pojazdów. Niektóre z nich musimy wydobywać, a niektóre same spadają wprost w nasze ręce.

A teraz krótki opis każdego z nich:

Skrzynki

Skrzynie - to pierwszy zasób jaki spotkamy, ich dostawy są nam dostarczane Eonem (Czapą) z przyszłości, lądują w losowych miejscach w ilościach od 10 do 50 (po 10 sztuk na jednostkę).


Ropa

Ropa - najważniejszy zasób energetyczny, którego będzie my używali. Służy do budowy elektrowni, silników, oraz ich eksploatacji. Główne źródło, z którego możemy zdobyć zasoby ropy, to wydobycie jej przy pomocy szybu.


Syberyt

Syberyt (Alaskit) - zasób, o który toczy się spór w czasie całej wojny. Główne źródło to wydobywanie go w kopalniach. Jest to najmocniejsze źródło energetyczne w całej grze, służy do budowy pojazdów i budynków.

Wszystkie te zasoby przechowywane są w składzie/magazynie, oraz można je przewozić jedynie przy pomocy transportera (maksymalnie 100 sztuk), lub przenosić inżynierami (maksymalnie 10 sztuk na osobę).

Author: Daniel 'zoNE' Gabryś

Posted on 2008.01.05
Last updated on 2008.01.24

  • Windows Reg Tweaker Original War Encyclopaedia
  • Original War - Kurs Edytora
  • Leksykon pojęć bezpieczeństwa